Kontakt

Starostwo Powiatowe w Mielcu ulokowane jest w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicach Wyspiańskiego 6 (GŁÓWNA SIEDZIBA) i Sękowskiego 2b. Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych wraz z numerami telefonów i pokoi.

 UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Kancelaria ogólna 78 00 400/500 2
Kancelaria ogólna fax 78 00 530 2
Sekretariat Starosty i Wicestarosty 78 00 403 211
Członkowie Zarządu Powiatu 78 00 408 214
Skarbnik Powiatu 78 00 407 307
Sekretarz Powiatu 78 00 412 208
Radca Prawny 78 00 409 209
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 78 00 411 304
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 78 00 415 5
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 78 00 487 335
Biuro Kontroli Zarządczej 78 00 590 322
Audytor wewnętrzny 78 00 590 322
Opłatomat PARTER
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru ——– ——–
Geodeta Powiatowy – Dyr. Wydziału 78 00 501 128
Obsługa interesantów (mapy, wypisy) 78 00 502 4
Informatyk 78 00 540 130
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ——– ——–
Kierownik 78 00 514 102
Obsługa geodetów 78 00 522 111
Pracownie 78 00 515/520 103-110
Oddział Geodezji i Katastru – Ewidencja, klasyfikacja gruntów ——– ——–
Kierownik 78 00 503 129
Obsługa klasyfikacji gruntów 78 00 504 311
Obsługa ewidencji gruntów i budynków –gmina: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne 78 00 524 112
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Mielec,  Przecław, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy 78 00 525 113
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – miasto Mielec 78 00 526 114
Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ——– ——–
Kierownik 78 00 508 8
Przyjmowanie i wydawanie projektów 78 00 507 7
Wydział Architektury i Budownictwa ——– ——–
dyrektor 78 00 460 6
Sprawy z terenu miasto Mielec – Smoczka, gminy Radomyśl Wielki, gmina Wadowice Górne 78 00 461
78 00 488
11
Sprawy z terenu miasto Mielec – Osiedle 78 00 462 13
Sprawy z terenu miasta i gminy Przecław, gmina Padew Narodowa 78 00 480 13
Sprawy z terenu gmina Mielec, gmina Borowa, gmina Czermin, gmina Gawłuszowice 78 00 481
78 00 464
12
Sprawy z terenu gmina Wadowice Górne, gmina Tuszów Narodowy, Wojsław, Borek, Stary Mielec 78 00 463
78 00 453
10
Pomoc administracyjna 78 00 465 14
Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami ——– ——–
Dyrektor 78 00 454 318
Oddział Funduszy i Inwestycji ——– ——–
Fundusze 78 00 483 320
Oddział Gospodarki Nieruchomościami ——– ——–
Kierownik
Gospodarka i zarządzanie Mieniem Powiatu
78 00 511
78 00 455
316
312
Zbywanie, nabywanie, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania i   udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa 78 00 492 314
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zezwolenia i umowy na wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa, scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 78 00 512 315
Wydział Ochrony Środowiska ——– ——–
Dyrektor 78 00 457 216
Emisje zanieczyszczeń i hałasu, gospodarka odpadami, lasy 78 00 458 217
Rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody 78 00 459 219
Geologia, lasy, spółki wodne 78 00 467 218
Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych ——– ——–
Stowarzyszenia i oświata 78 00 417
78 00 416
206
208
Kultura, sport i oświata 78 00 549 207
Ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi 78 00 548 205
Wydział Administracyjny ——– ——–
Kadry Starostwa 78 00 413 204
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 78 00 406 202
Zamówienia poniżej 30.000 euro 78 00 486 202
Wydział Finansowy ——– ——–
Główny księgowy 78 00 469 308
Wydział Finansowy 78 00 418 309
Wydział Finansowy 78 00 456 310
Biuro Zarządzania Kryzysowego ——– ——–
Koordynator Biura 78 00 435 334
Główny specjalista ds. obrony cywilnej 78 00 435 334
Zarządzanie kryzysowe 78 00 434 334
Dyżurny PCZK 78 00 440 334
Biuro Promocji i Informacji ——– ——–
Promocja i Informacja 78 00 493 321
Kontakt z mediami 78 00 484 321
Biuro Informatyki ——– ——–
Informatycy 78 00 452
78 00 432
221
UL. SĘKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Wydział Komunikacji – Dyrektor 78 00 422
Wydział Komunikacji – Dyrektor fax 78 00 423
Wydział Komunikacji – stanowisko d/s. transportu 78 00 424
78 00 405
Wydział Komunikacji – wyrejestrowanie pojazdów 78 00 426
Wydział Komunikacji – rejestracja pojazdów 78 00 427
78 00 428
78 00 421
78 00 425
Wydział Komunikacji – rejestracja pojazdów fax 78 00 489
78 00 448
Wydział Komunikacji – prawa jazdy 78 00 429
78 00 430
Opłatomat ——– PARTER
Bileter ——– PARTER
Skip to content